Základné údaje o firme
Obchodný názov: Bryndziareň s.r.o.
Adresa: SNP 105
Turčianske Teplice
039 01
IČO: 31 614 558
DIČ: 2020435450
IČ DPH: SK2020435450
 
Charakteristika firmy
Bryndziareň v Turčianskych Tepliciach bola založená v roku 1917.

Združovala takmer všetkých turčianskych roľníkov – chovateľov oviec v Štubnianskych Tepliciach. Turčianska bryndziareň sa svojimi výrobkami už dlhé roky dostáva do povedomia Slovákov i mnohých zahraničných turistov – návštevníkov kúpeľov.

Od roku 1992 zobrala bryndziareň do prenájmu p. Fóbelová Eva ako živnostníčka. Od roku 1994 sa bryndziareň stala majetkom Bryndziarne s.r.o. Turčianske Teplice.

V spoločnosti sa od roku 1992 uskutočnili rôzne stavebné a modernizačné úpravy ako vo výrobným priestoroch, tak i v celom objekte. Boli zakúpené nové stroje a moderné technologické zariadenia. Bol rozšírený tiež automobilový park. Od roku 1996 bola schválená a daná do prevádzky mliekareň na ošetrenie mlieka a spracovanie ovčieho a kravského mlieka s limitovanou kapacitou. V roku 2003 bolo prevádzkarni Bryndziareň s.r.o. Turčianske Teplice pridelené úradné veterinárne kontrolné číslo SK 4-7-13 ES a bola zapísaná do zoznamu schválených a povolených prevádzkarní podľa § 37 zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

V súčasnosti sa firma zaoberá spracovaním mlieka a výrobou mliečnych výrobkov, ktorými sú bryndza, jemná nátierka s bryndzou, ovčia hrudka a kravská hrudka, bryndzové oblátky, ovčí údený syr a žinčica. Výroba je najdôležitejším atribútom turčianskej bryndziarne, ale nie menej dôležitou oblasťou je i zabezpečovanie doručenia týchto výrobkov spotrebiteľom na území Slovenskej republiky i do zahraničia, hlavne sa jedná o Maďarsko.

Spoločnosť nakupuje suroviny na výrobu od slovenských výrobcov.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin schválila dňom 22.10.2007 vykonávanie týchto činností: a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch Európskeho spoločenstva.BRYNDZIAREŇ OD 1917

Bryndziareň v Turčianskych Tepliciach bola založená v roku 1917. Združovala takmer všetkých turčianskych roľníkov - chovateľov oviec v Štubnianskych Tepliciach. Turčianska bryndziareň sa svojimi výrobkami už dlhé roky dostáva do povedomia Slovákov i mnohých iných zahraničných turistov - návštevníkov kúpeľov.
V súčasnosti sa firma zaoberá spracovaním mlieka a výrobou mliečnych výrobkov, ktorými sú bryndza, jemná nátierka s bryndzou, ovčia hrudka, kravská hrudka, bryndzové oblátky, ovčí údený syr a žinčica.
ZOBRAZIŤ PONUKU